Contact Us
Location:Home»Contact Us


Add:3# Donggang  first Road,Quzhou Donggang Economic              Development Zone,Zhejiang China. 
TEL:+86 5708285217

FAX:+86 5708285216/218

E-mail:info@qzrondo.com

Http://www.qzrondo.com


Add:3# Donggang  first Road,Quzhou Donggang Economic Development Zone,Zhejiang China. 

TEL:+86 5708285217

FAX:+86 5708285216/218

E-mail:info@qzrondo.com

Http://www.qzrondo.com